UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Folwark prezesa J. Kurskiego

W dniu wczorajszym zamieściłem na tym blogu bardzo krytyczną ocenę* skutków prezesury Jacka Kurskiego w telewizji publicznej. I już dziś rano dostałem mocną ripostę.
Redaktorka z pierwszego programu Polskiego Radia od paru tygodni umawiała mnie na program dla tego Radia o Powstaniu Węgierskim 1956 roku w związku z jego 70-leciem. Program (około 40-minutowy) miał być nagrany w najbliższy piątek. I oto w niecały dzień po moim krytycznym wpisie na blogu przekazała mi informację od swoich zwierzchników, że „ze względów niezależnych” nie zrobią tego programu ze mną. Oto jak wygląda wolność w mediach publicznych pod batutą Jacka Kurskiego! Jak widać jestem zbyt niezależnym, by występować w mediach kierowanych przez tego jegomościa, który wyraźnie podąża w ślady swego braciszka Jarosława Kurskiego, zastępcy redaktor naczelnego michnikowskiej „Gazety Wyborczej”.
I co na to wszystko PiS ?
Dodam tu, że spotkawszy J.Kurskiego na promocji filmu Jerzego Zalewskiego „Historia Roja” w dniu 29 lutego 2016 r. wręczyłem mu dwa tomy mojej książki „Węgierska droga do zwycięstwa”. Przez 7 miesięcy nikt nie pomyślał jednak w telewizji spod znaku Kurskiego o przedstawieniu tej mojej książki.

Przy okazji przypomnę, że po 13 grudnia 1981 r. konsekwentnie bojkotowałem publiczne radio i telewizję w dobie jaruzelszczyzny. W pierwszych latach od 1989 r. wielokrotnie występowałem w programach radiowych i telewizyjnych, m.in. w „Interepelacjach” S. Żaryna i J. M. Jackowskiego, w programach historycznych S. Żaryna i B. Wołoszańskiego i in. A potem na wiele lat zrobiono w publicznej telewizji i radiu widoczny zapis na moje nazwisko i z musu nie występowałem. Za to przez wiele lat miałem specjalną co miesięczną audycję „Minął Miesiąc” w „Telewizji Trwam” i w „Radiu Maryja”, która kilka lat temu została przerwana bez wyjaśnienia (na próżno pytałem szereg razy o przyczyny jej zakończenia). Występowałem parę razy w telewizji „Respublika”, gdy kierował nią B Wildstein.. Nie miałem natomiast i nie mam zamiaru współpracować z tą telewizją od czasu, gdy kieruje nią T. Terlikowski, moim zdaniem człowiek nikczemny. Przypomnę, że po zaatakowaniu przeze mnie R .Giertycha za wywiad w „Gazecie Wyborczej” Terlikowski napisał na mnie niezwykle brudny paszkwil w pisemku LPR „Racja Polska”. Później wyzwał mnie w „Życiu” od „wnuków Moczara”. Akurat za czasów największych wpływów M. Moczara zostałem na krótko aresztowany , a jego wspólnik Kępa zablokował mi na wiele lat meldunek w Warszawie. Przypomnę, że judeochrzescijanin Terlikowski atakował m.in. G. Brauna i S. Michalkiewicza, za co doczekał się określeń : „bęcwał” (od Michalkiewicza w „Najwyższym Czasie” z 1 lutego 2014 r.)) i „łajdak” (od G. Brauna ,cyt. za „Kresy.pl z 17 kwietnia 2015 r.).

Jest prawdziwym skandalem, iż przez rodzaj zemsty osobistej uniemożliwia mi się wystąpienie w Radiu w rocznicę Powstania Węgierskiego, chociaż nikt więcej ode mnie nie pisał o Węgrzech, ich historii i kulturze, i chociaż od 1990 r. jestem nadzwyczajnym (honorowym) członkiem) Węgierskiego Związku Pisarzy. Niżej zamieszczam moją „notę biograficzną”, która ukaże się za dwa tygodnie na końcu moich pamiętników „Wichry życia”. Praktyki zastosowane wobec mnie przez przedstawicieli Radia dla zablokowania mej audycji o Węgrzech 1956 r. za karę za krytyczny osąd zbyt powolnych zmian w mediach elektronicznych przypominają metody znane z czasów stalinizmu i późnego W. Gomułki.


© Jerzy Robert Nowak
12 października 2016
źródło publikacji: „Sto kilkadziesiąt pytań do p. prezydenta A. Dudy i p. premier B. Szydło oraz do władz PiS-u (V)”
www.jerzyrnowak.blogspot.com


Sto kilkadziesiąt pytań (I)
Sto kilkadziesiąt pytań (II)
Sto kilkadziesiąt pytań (III)
Sto kilkadziesiąt pytań (IV)
Sto kilkadziesiąt pytań (V)
☞ Folwark prezesa J. Kurskiego (P.S. / Nota)
Sto kilkadziesiąt pytań (VI)
Sto kilkadziesiąt pytań (VII)
Sto kilkadziesiąt pytań (VIII)
Sto kilkadziesiąt pytań (IX)
Ponad dwieście pytań (X)
Ponad dwieście pytań (XI)
Ponad dwieście pytań (XII)
Ponad dwieście pytań (XIII)
Ponad dwieście pytań (XIV)
Ponad dwieście pytań (XV)
Ponad dwieście pytań (XVI)
Ponad dwieście pytań (XVII)


Nota biograficzna


Jerzy Robert Nowak, ur. 8 września 1940 r., historyk, publicysta, profesor na wyższej uczelni. Autor 84 książek i ponad 1800 publikacji prasowych. Przez parę dziesiątków lat zajmował się tematyką historii i literatury Węgier. Już pierwszą jego książkę „Nowe tendencje w literaturze węgierskiej 1957-1966” uznano za pionierską zarówno na Węgrzech („Kritika” z kwietnia 1968 r.) jak i w prasie emigracyjnej (londyńskim „Irodalmi Ujsảg). Wydana w 1971 r. książka „Węgry 1939-1969” została w 1972 r. uhonorowana nagrodą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za najlepsze opracowanie poświęcone popularyzacji stosunków międzynarodowych. Jednym z autorów entuzjastycznych wewnętrznych recenzji o tej książce i o 588- stronnicowym doktoracie J. R. Nowaka o Węgrzech, obronionym w 1972 r. był b. więzień stalinizmu i autor „Historii Węgier” Wacław Felczak. W 1974 r. dwie recenzje partyjnych historyków: A. Dobieszewskiego i W. Góry zablokowały wydanie doktoratu J. R. Nowaka z powodu nadmiernego krytycyzmu historii „socjalistycznych” Węgier. W latach 1964-1989 cenzura zablokowała z powodów politycznych publikacje blisko 20 artykułów J. R. Nowaka z węgierskiej tematyki kulturalnej i politycznej oraz z innych tematów (m.in. na łamach Polityki”, „Twórczości”, „Studiów Filozoficznych”, „Zdania” i „Radaru”.). W 1972 r. J.R. Nowak wydał ponad 300-stronnicowa pierwszą powojenną najnowszą historię Hiszpanii – „Hiszpania po wojnie domowej (1939-1971)”. W 1977 r. J. R. Nowak wydał w krakowskim Wydawnictwie Literackim pierwszy obszerniejszy polski wybór największego węgierskiego poety XX-wiecznego Endre Adyego „Złoto i krew”. W 1978 r. J. R. Nowak wydał w PISM ponad 200-stronnicową książkę „Polityka kulturalna WSPR w latach 1968-1977”.Szefostwo PISM uznało ja za tak drażliwą, że przeznaczono ją tylko do użytku wewnętrznego w niewielkiej ilości egzemplarzy. W 1981 r. wychwalał ją Krzysztof Mętrak na łamach „Ekranu”.

W 1979 r. J. R. Nowak wydał pierwszy w Polsce wybór węgierskiego eseju- kilkusetstronicowe „Węgierskie wyznania”. Zyskał on entuzjastyczne recenzje, m.in.: J. Maziarskiego, S. Bratkowskiego i M. Wierzyńskiego. W 1979 r. J. R. Nowak wystąpił z głównym referatem strony polskiej w najpopularniejszym węgierskim klubie dyskusyjnym im. Kossutha w Budapeszcie w polemice z węgierskimi dogmatykami w obronie zasług węgierskiego premiera P. Telekiego dla Polaków w1939 r. Wiosną 1980 r. pierwszy program telewizji węgierskiej wyświetlił kilkudziesięciominutowy film o J. R. Nowaku jako popularyzatorze węgierskiej historii. Film zyskał entuzjastyczne komentarze na łamach kilku dzienników i czasopism węgierskich oraz w polskim „Ekranie” z 6 kwietnia 1980 r. W 1980 r. ukazała się książka J. R .Nowaka o tysiącletniej historii stosunków polsko-węgierskich „Węgry bliskie i nieznane”. Węgierski emigracyjnym krytyk literacki G. Gỏmỏri napisał o niej entuzjastyczną recenzję na łamach emigracyjnych paryskich „Zeszytów Historycznych” (zesz. 58 z 1981 r.) W grudniu 1981 r. J. R. Nowak wydał na Uniwersytecie Warszawskim fragmenty swego doktoratu pt. „Węgry. Trudne lata 1949-1956”. Książkę zaatakowano w programie telewizyjnym w styczniu 1982 r., jako „nielegalną’, co musiano jednak sprostować. Przez 5 lat od 1984 r. J..R..Nowak kierował wraz z wicedyrektor WL K. Krzemuską serię wydawniczą – wybór myśli politycznych i społecznych. W 1984 r. wydał w ramach tej serii wybór myśli C.Norwida w nakładzie 50 tys. egzemplarzy- rozszedł się w kilka tygodni. W 1985 r. wydał w ramach tej samej serii wybór myśli gen. I. Prądzyńskiego:„Zaprzepaszczone szanse”. W 1985 r. wydał wraz z innym hungarystą w Budapeszcie ponad 650 –stronnicowy wybór pamiętników polskich uchodźców na Węgrzech doby drugiej wojny światowej „Baratók a bajban”. W 1986 r. J. R.Nowak opublikował w prasie polskiej i węgierskiej kilka artykułów piętnujących jako antypolską powieść Gyỏrgya Spiró „Iksowie”. Spiró był ulubionym faworytem czołowego guru węgierskiego nurtu kosmopolitycznego –członka Biura Politycznego KC WSPR Gyỏrgya Aczela. W retorsji za tą krytykę na Węgrzech zablokowano wydanie dokonanego przez J. R Nowaka wyboru polskiego eseju, pomimo trzech entuzjastycznych recenzji wewnętrznych. W1988 r. J.R. Nowak wydał w swym opracowaniu „Pamiętniki, wyznania” przywódcy najdłuższego węgierskiego powstania narodowego Franciszka II Rakoczego z ponad 90-stronnicowym posłowiem. W 1989 r. wydal kilkusetstronicową książkę „Węgry. Burzliwe lata 1953-1956”, pierwszą zobiektywizowaną polską książkę o Powstaniu Węgierskim 1956 r. W 1989 r. obronił ją jako habilitację. Za swe zasługi w popularyzacji kultury węgierskiej J .R. Nowak został mianowany w 1990 r. nadzwyczajnym (honorowym) członkiem Związku Pisarzy Węgierskich. W 1991 r. w III tomie „Dziejów literatur europejskich” ukazała się napisana przez J.R.Nowaka historia literatury węgierskiej XX wieku.

Po 1989 r. J. R. Nowak skupia się przede wszystkim na tematach historii Polski i aktualnych problemów Polski. Jest autorem najbardziej zasłużonym w dziedzinie obrony polskości, patriotyzmu i dobrego imienia Polski i Polaków. Opublikował m.in. książki: "Myśli o Polsce i Polakach" (1993 i 1994 r.) dwutomowe, ponad 900-stronnicowe dzieło "Zagrożenia dla Polski i polskości " ( 1998 r.), „Przemilczane zbrodnie"(o zbrodniach popełnionych na Polakach na Kresach w latach 1939-1941) (1999 r.),ponad 650-stronnicową książkę „Spory o historię i współczesność" (2000 r ) „Czarną legendę dziejów Polski " (2000 r.)., „100 kłamstw Grossa" (2001, „Nowe kłamstwa Grossa" (2006 r.), „Antypolonizm. Zdzieranie masek" (2007 ), „Żydzi a Polacy. Wybór sporów i kontrowersji” (2008), „Alarm dla Polski " (2009 ), „Pełzająca germanizacja Wrocławia" (2010), „Fałsze i przemilczenia Grossa” 2011) „Żydzi przeciw Żydom" o zdradzieckiej roli policji żydowskiej (t 1 i 2, 2012 .) , „Jak ratować Polskę” (2014 )_ 30 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta Jedwabne J. R. Nowakowi przyznano tytuł honorowego obywatela Miasta Jedwabne. Za swą obronę polskości wielokrotnie atakowany przez "Gazetę Wyborczą " i niektóre inne media., m.in. przez D. Passenta, H. Wujca, M. Olejnik, S.. Niesiołowskiego, b. agenta SB, „TW Filozofa” -ks. abp. J. Życińskiego, b. agenta SB- „TW Jankowskiego”- ks. M. Czajkowskiego, L. Bubla, judeochrześcijanina T. Terlikowskiego . W początkach 2002 r. policja i prokuratura w Tychach bezprawnie skonfiskowały trzy książki J. R. Nowaka. Wywołało to szerszy protest ze strony środowisk patriotycznych (m.in protest prezesa KPA Edwarda Moskala ). . W Tychach na znak protestu przeciw tak drastycznemu łamaniu wolności słowa doszło do ponad 1000—osobowej manifestacji protestacyjnej w obronie wolności kultury , pierwszej tego typu manifestacji od 1989 r. Prokuratura i policja w Tychach musiały się wycofać ze swego łamiącego prawo aresztu na książki J. R. Nowaka, choć nigdy nie zdobyły się na przeproszenie Autora. W 2006 r. w związku z paszkwilem J. T. Grossa ‘Strach” J. R. Nowak zorganizował ponad 60 spotkań z krytycznymi odczytami. Największe z nich były w Krakowie (przy współudziale biskupa Albina Małysiaka, prof. Andrzeja Nowaka i prof. Rafała Brody). Piętnowany jako rzekomy „antysemita”. J R Nowak zrobił więcej niż ktokolwiek inny dla popularyzacji Żydów- patriotów polskich (vide np. książka "Przemilczani obrońcy Polski" (2002 r.) Red. Stanisław Michalkiewicz pisał 10 lutego 2007 r. w „Najwyższym Czasie” o J.. R. Nowaku : „Od wielu lat wykonuje samodzielnie bardzo niewdzięczna pracę, którą w normalnym państwie wykonywałyby specjalne instytuty naukowe, a polegającą na dawaniu odporu antypolskim oszczerstwom produkowanym masowo przez środowiska związane z żydowskimi organizacjami „przemysłu holocaustu”(…)” (podkr. Wydawcy).

Wielki rezonans zyskały pisane dla "pokrzepienia serc" książki prof. J.R. Nowaka :"Co Polska dała światu " (3 wydania ) i dwutomowa obszerna barwna historia Polski od 1733 r. do 1905 r. „Żeby Polska" ) Dużą popularnością cieszyły się jego książki demaskujące pseudo autorytety „elitki”: „Czarny leksykon" (1999 ) i „Czerwone dynastie " ( 3 tomy : 2004 r. 2006 r. i 2014 r. .Opublikował również kilka książek w obronie Kościoła, m.in.: „Kościół a Rewolucja Francuska”) (1999) „Walka z Kościołem wczoraj i dziś " (1999 r., „Walka z Kościołem w mediach” (2007), „W obronie wiary”(2008). Parę książek J. R. Nowaka ukazało się w przekładach za granicą ( w Stanach Zjednoczonych i w Czechach.) .Miał blisko 300 audycji w polonijnych radiostacjach USA i Kanady. Przez wiele lat przygotowywał stały cotygodniowy przegląd prasy na łamach katolickiego tygodnika „Niedziela”. Od 1998 r. do 2013 r.. miał ok. 500 co-miesięcznych audycji "Minął miesiąc" w Radiu Maryja i Telewizji Trwam" Od wielu lat jest profesorem na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.5 lutego 2012 r. na łamach „Niedzieli” ukazał się opracowany przez J. R. Nowaka obszerny list w obronie rządu V. Orbana, podpisany przez ok.200 osób ze środowisk intelektualnych, m.in. prof. A. Nowaka, prof. S. Mikołajczaka, prof. Z. Jacynę- Onyszkiewicza, posła T. Dziubę.

Zmarły w 2009 r. ks. arcybiskup Marian Przykucki, uczestniczący niejednokrotnie na spotkaniach z prof. J.R. Nowakiem nazwał go "apostołem zdrowo rozsądkowego patriotyzmu " (zob. "Niedziela " nr 14 z 2001 r. .dział "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" ). Ks. biskup Edward Frankowski pisał we wstępie do książki "Co Polska dała światu " (2007 r.), iż dwa tomiki tej książki to: „dwa skarbczyki nadziei w czas zwątpień i rozgoryczeń. Przypominają o chlubnej przeszłości, by nigdy nie podawać się, być sobą". Łódzki hierarcha, ks. biskup Adam Lepa nazwał prof. J. R. Nowaka w styczniu 2010 roku podczas opłatka w łódzkim stowarzyszeniu kombatantów Antyk "najodważniejszym w Polaków". Zmarły w 2011 r. najwybitniejszy polski ekonomista ostatnich dziesięcioleci prof. Stefan Kurowski powiedział w wystąpieniu w 2001 r.: "Prof. Jerzy Robert Nowak jest niezwykłym zjawiskiem w naszym życiu intelektualnym (...) Zapytajmy jakby się potoczyła batalia o uratowanie polskiej świadomości narodowej i dobrego imienia polskiego narodu, gdyby nie było Roberta Nowaka, już znanego, już popularnego obrońcy polskości (…) z Nowakiem w polemice nikt nie wygra”.(Cyt. za „Nową Myślą Polską” z 28 października 2001).


* chodzi o blog Autora

Notatka od Redakcji: Powyższy tekst ukazał się jako Post Scriptum do artykułu „Sto kilkadziesiąt pytań do p. prezydenta A. Dudy i p. premier B. Szydło oraz do władz PiS-u (V)” dodane najwyraźniej przez samego Autora. Ponieważ pierwotną wersję tego artykułu już opublikowaliśmy wcześniej, zamiast uaktualniać oryginalny felieton pana profesora zdecydowaliśmy się na zamieszczenie „P.S.” i „Noty biograficznej” osobno.

Ilustracja © brak informacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2