Nie pozwól aby przepadły stare fotografie, filmy czy pamiętniki! Podziel się nimi ze wszystkimi Polakami i przekaż do zasobów Archiwum Narodowego IPN!
OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.
UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2
JESTEŚMY ZAWSZE DOSTĘPNI POD TYMI ADRESAMI:
oraz

Niektóre z publikowanych u nas artykułów wzbudzają od czasu do czasu ogromne kontrowersje i gorące emocje - w wyniku czego już kilkakrotnie nasze strony zostawały usuwane z sieci. Oczywiście, nauczeni doświadczeniem, obecnie posiadamy kopie zapasowe wszystkich artykułów z przynajmniej ostatnich kilku miesięcy, więc w przypadku usunięcia nasza witryna zostaje natychmiast odbudowana w innym miejscu i z nowym adresem.
Jednak wyżej podane linki zawsze pozostają te same i zawsze prowadzą do naszej aktualnie czynnej witryny. Dlatego polecamy dodanie któregoś z tych linków do swoich zakładek lub faworytów (zamiast dodawania obecnego adresu naszej witryny, który z pewnością - jest to tylko kwestią czasu - zostanie ponownie zablokowany przez służby informacyjne któregoś z krajów).
UWAGA:
NIE UŻYWAMY, NIE UŻYWALIŚMY I NIE BĘDZIEMY UŻYWALI żadnych „społecznościowych” organizacji szpiegowskich jak Facebook, Google+, Tweeter, ...

ŻADNE Z TAKICH KONT (wiemy, że istnieją) NIE NALEŻY DO NAS I KAŻDE JEST OSZUSTWEM.
JEDYNE MIEJSCE W SIECI GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ TO ☞ tiny.cc/itp2


Kontakt z Redakcją

Adres redakcji: EMAIL
W celu zachowania minimum anonimowości, kontakt z redakcją dostępny jest jedynie przez pocztę elektroniczną. Nasz publicznie dostępny adres email jest jedynie przekierowaniem, nadesłana poczta zostaje przesłana na inny, niedostępny publicznie adres w sieci Tor (który także jest przekierowaniem…). Jeżeli wymagana jest odpowiedź, zostaje ona wysłana tylko i wyłącznie z któregoś z jednorazowych, anonimowych serwisów pocztowych, a dla potwierdzenia autentyczności każdy z naszych majli zawsze posiada u dołu kopię listu, na który jest odpowiedzią.
Aby napisać do konkretnych Autorów proszę w temacie (nagłówku) swego listu wpisać imię i nazwisko lub pseudonim Autora. Tak „zatytułowane” listy zostają automatycznie przekierowane do odpowiednich adresatów. Majle bez tytułu, lub z innym tytułem niż któryś z naszych Autorów, trafiają do „skrzynki zbiorczej” która jest sprawdzana bardzo nieregularnie.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie listy, proszę jednak pamiętać, że odpowiadamy tylko na niektóre z nich, a brak odpowiedzi od nas lub od Autora może być spowodowany wieloma różnymi względami.


Bannery

Wszystkie bannery NIE posiadają obramowania (ramka została dodana dla odróżnienia ich od białego tła naszych stron)Banner animowany duży • 468x100 pikseli • GIF 34kB


Banner animowany mały • 150x100 pikseli • GIF 42kB


Banner statyczny mały • 150x100 pikseli • JPG 19kB


Materiały nadesłane pocztą elektroniczną

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszelkich materiałów bez podania przyczyn.
Z reguły nie ingerujemy w treść lub formę nadesłanych publikacji, jednak nie każdy nadesłany artykuł lub felieton zostaje przyjęty. Jedynie autorzy materiałów zaakceptowanych do publikacji na naszych łamach otrzymują odpowiedź lub powiadomienie pocztą elektroniczną.
Materiały szkalujące dobre imię Polski lub narodu polskiego, propagujące komunizm, faszyzm, polityczną poprawność lub dewiacje seksualne automatycznie trafiają do śmietnika.
Wszelkie śmieci i wypociny tego rodzaju – przykładowo: wymęczone przez jakichś Lisów i jemu podobnych matołków – mają u nas gwarantowane miejsce w śmietniku. W przypadku braku pewności proszę zastosować następującą formułę: materiały nadające się do publikacji w którymś ze ścieków propagandy, które zostałyby zaakceptowane przez red. Michnika Szechtera z Gazety Wyborczej, z pewnością nie nadają się na nasze łamy. Jest prawie absolutnie pewne, że u nas nikt nie zechciałby takimi tekstami nawet podetrzeć sobie d...y, więc proszę nie marnować sobie i nam czasu nadsyłając wypociny jakichś zaprzańców. Z góry dziękujemy!

Nadesłane materiały które zostały zaakceptowane do publikacji zostają poddane korekcie ortograficznej. Jeżeli nadesłany tekst zawiera celowe błędy (zamierzone przez Autora, jak np. „Bul Komorowski”) prosimy o dodanie odpowiednich adnotacji, np: (zaznaczone tłustym drukiem)
... i jak zwykle {nie poprawiać-!} Bul {-nie poprawiać!} Komorowski po raz kolejny zbłaźnił się włażąc na...
dzięki którym będziemy dokładnie wiedzieli, jakie fragmenty tekstu zostały celowo zniekształcone.
Oczywiście niektóre powszechnie używane zwroty z celowym błędem (jak wyżej podany przykład „Bula Komorowskiego”) nie wymagają żadnej specjalnej adnotacji, jednak w większości przypadków, aby na wszelki wypadek uniknąć niechcianej korekty w rzeczywistości celowego błędu i dla pewności prosimy o dodawanie specjalnej adnotacji na początku fragmentu:
 {nie poprawiać!-} przed tekstem, który ma pozostać "błędny",
oraz na jego końcu tuż za nim {-nie poprawiać!},
gdyż do nich przyzwyczaiła się już większość naszych Autorów będących także Redaktorami (naszą zasadą od początku było aby nikt samemu nie dokonywał korekty własnych tekstów, lecz aby zawsze robiła to inna osoba).

W przypadku tłumaczeń artykułów obcojęzycznych wymagamy podania czynnego (działającego) adresu/linku do artykułu oryginalnego. Wszelkie tłumaczenia bez podania takiego adresu (lub innej możliwości zweryfikowania źródła) zostaną odrzucone. Od tej zasady nie ma wyjątków.
Proszę nie martwić się jednak jeśli oryginał „zniknie” z sieci później, gdyż przed opublikowaniem wszelkich tłumaczeń zawsze kopiujemy ich źródło.


Ilustracje, fotografie, wideo

Nie przypadkowo nazwa naszej witryny zaczyna się od „Ilustrowany”: podobnie jak wydawany w Polsce aż do 1939 roku patriotyczny „Ilustrowany Tygodnik Polski”, my także dołączamy odpowiednie ilustracje, dlatego materiały nie posiadające własnych ilustracji zawsze otrzymują ilustrację/ilustracje wybrane i dopasowane do tematu artykułu przez jednego z naszych redaktorów.
Autorzy dołączający do nadesłanych materiałów własne lub samemu wybrane ilustracje proszeni są o podanie autora i źródła każdej załączonej ilustracji:
  • fotografie - imię i nazwisko fotografa, nazwę agencji, oraz link do źródła (np. Jan Kowalski / AgencjaFoto / www.agencja.com/foto0001.jpg)
  • ilustracje i grafiki - imię i nazwisko autora oraz link do źródła (np. Jan Kowalski / www.kowalski.com/ilustracja1.jpg )
  • wideo - link do źródła (np. jankowalski / youtube.com)


Cytaty

Jeżeli w nadesłanym materiale użyte są cytaty lub fragmenty cudzych tekstów, prosimy o podanie linków do ich źródeł.
Zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, w której oficjalnie zarejestrowana jest nasza siedziba, zgoda autora/autorki użytych cytatów nie jest potrzebna, jednak wymagane jest podanie źródła/źródeł z których pochodzą.
W przypadku użycia znacznych fragmentów cudzej pracy wymagana jest pisemna zgoda ich autora/autorki lub posiadacza praw własności do tej pracy (np. wydawcy książki). Jest to podobne do amerykańskiej doktryny "Fair Use Policy" pod tym względem, że prawo nie określa dokładnie, jak duże mogą być fragmenty cudzych prac użyte przez innego innego autora/autorkę zanim zostanie to uznane za plagiat lub naruszenie praw autorskich. Dlatego proszę unikać używania obszernych fragmentów cudzych prac jeżeli nie jest to rzeczywiście konieczne i pamiętać, że źródła cytatów oraz ich Autorzy muszą być dołączeni.
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz om 9. Oktober 1992 (Stand am 1. Januar 2011), Schweizer Regierung 231.1 Art.25


Anonimowość

Wszystkim Autorom gwarantujemy pełną anonimowość jeśli taka jest ich wola i nie mamy żadnych zastrzeżeń przeciwko publikowaniu materiałów nadesłanych anonimowo, jeżeli tylko spełniają nasze wymagania pod względem merytorycznym oraz kunsztu pisarskiego.
Proszę jednak pamiętać, że każda normalna poczta elektroniczna jest możliwa do prześledzenia i bardzo łatwo jest wszelkim służbom odnaleźć jej nadawcę, dlatego w przypadku nadsyłania anonimowo wszelkich poufnych materiałów proszę zachować przynajmniej minimum ostrożności: użyć któregoś z publicznie dostępnych jednorazowych kont poczty elektronicznej poprzez szyfrowane i anonimowe połączenie (np. sieć Tor), a przede wszystkim zawsze i wyłącznie robić to z któregoś z publicznych (publicznie dostępnych) łączy sieciowych, jak np. kafejki internetowe czy „hotspoty wi-fi” w restauracjach i kafejkach.

Przy okazji - dlaczego wszystkim Autorom sugerujemy zachowanie anonimowości, a przynajmniej NIE podpisywanie się własnymi imionami i nazwiskami? Gdyż to, co jest dzisiaj dozwolone i całkowicie legalne, już jutro może być uważane za przestępstwo, zaś wszelki tekst raz opublikowany w sieci pozostaje w sieci „na zawsze” (a przynajmniej do końca istnienia internetu, a więc do końca naszej cywilizacji).
Publikując anonimowo zaoszczędzacie sobie potencjalnych kłopotów w przyszłości, szczególnie w przypadku materiałów dotyczących poufnych informacji, polityki, lub wiary.


Prośby, życzenia, żądania…

Nasze blogi i witryny prowadzone są przez wolontariuszy, którzy naprawdę mamy własne życie i udzielamy się tutaj pro publico bono jedynie wtedy, gdy mamy na to czas. Dlatego - dla przykładu (a jest to najczęściej pisana do nas prośba) - nie jesteśmy w stanie zajmować się wyszukiwaniem dla kogoś źródeł oryginału lub większej ilustracji. Wszystkie zamieszczone u nas ilustracje zostały wyszukane w sieci przy użyciu wyszukiwarki, więc równie dobrze możecie Państwo wyszukać je samemu, prawda?
Podobnie jest z innymi prośbami: jeżeli Google lub inne wyszukiwarki nie okazały się pomocne, to pisanie do nas także w niczym nie pomoże, gdyż nawet gdybyśmy przeszukali sieć dla Pana/Pani, to rezultaty naszego wyszukiwania byłyby przecież takie same. Zdajemy także sobie sprawę z niemożliwego do uniknięcia faktu, że niektóre ze źródeł podanych w dniu publikacji z czasem znikają z sieci. Niestety, w takim przypadku kopia lub fragmenty zamieszczone u nas są prawdopodobnie wszystkim, co pozostało.
Natomiast życzenia, żądania (a zwłaszcza żądania!) i wszelkie tego typu roszczeniowe domaganie się od nas zamieszczenia takiej lub innej publikacji są przez nas ignorowane i zawsze pozostają bez odpowiedzi. Bardzo łatwo jest znaleźć „autora na zamówienie” dosłownie za każdą cenę (a nawet za darmo!) i do nich proszę kierować swoje wymagania.


Prawa autorskie

Wszystkie publikowane materiały stanowią własność ich Autorów.
Redakcja ITP nie rości sobie żadnych praw własności do żadnego z publikowanych materiałów.
Wyjątkiem są, oczywiście, nasze własne teksty, które zawsze są oznaczone następująco:
© ITP   lub    © Ilustrowany Tygodnik Polski
© ITP²   lub    © Ilustrowany Tygodnik Polski²
Autorzy pragnący udostępnić swe materiały do kopiowania za pośrednictwem którejś z licencji Creative Commons, lub scedować prawa autorskie na poczet domeny publicznej, proszeni są o wyraźną deklarację w tym samym emajlu z nadesłanym materiałem, w nagłówku nadsyłanego tekstu.
Ponieważ nie jest możliwe udowodnienie posiadania praw autorskich do materiałów nadesłanych anonimowo, tym samym żądania udostępnienia takich materiałów do kopiowania na licencji CC (lub zrzeczenie się praw autorskich na poczet domeny publicznej) nie mogą być spełnione. Materiały anonimowe będą zawsze oznaczone tak samo, jak materiały nadesłane poufnie
(jako „© Imię i Nazwisko do wiadomości Redakcji”)

Każda publikacja może w każdej chwili zostać wycofana przez jej Autora, jednak Redakcja ITP zastrzega sobie prawo do zastąpienia wycofywanej publikacji tekstem streszczenia lub innego opisu. Z tego powodu wycofywany materiał może zostać najpierw ustawiony jako artykuł prywatny (niedostępny publicznie) na okres do 7 dni, zanim zostanie ostatecznie usunięty. Zwłoka ta jest konieczna właśnie po to, aby któryś z naszych redaktorów mógł w tym czasie zapoznać się z wycofywanym materiałem i stworzyć jego streszczenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
Ponieważ brak jest możliwości potwierdzenia autorstwa materiałów wcześniej nadesłanych anonimowo, życzenia o ich usunięcie oczywiście nie mogą być wykonane.

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2016 15:40 CET
UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2