UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Anatomia antypaństwa

Istnieje prosta zasada regulująca życie biznesowe i stosunki społeczne: im słabsze jest państwo i jego struktury, tym większą rolę pełnią w nim nieformalne struktury, grupy tworzące układ i spuszczone ze smyczy tajne służby. Tajne służby i gangsterzy uwielbiają wręcz słabość państwowych struktur - wtedy bowiem większość staje się po prostu ich klientelą.

Władza nieformalnych struktur wcale nie musi utrudniać życia zwykłym obywatelom, pod warunkiem wszakże, ze respektują oni nie napisane nigdy zasady działania.
Trzecia RP bez wątpienia (wskazują na to zdarzenia z każdej nieomal dziedziny życia) była państwem słabym, celowo skonstruowanym jako państwo słabe.
Siłą rzeczy zatem wiodącą rolę w jej strukturach odgrywali "ludzie z cienia", którzy często wynajmowali sobie polityków i "najbogatszych Polaków" do załatwiania swoich spraw.
Mówiąc już bez ogródek Trzecią RP bezczelnie zarządzali ludzie ze służb specjalnych oraz skupionych wokół nich układów kryminalnych i biznesowych.

Przykłady z wielu państw niedorozwiniętych pokazują, ze takie grupy nie oddają swoich wpływów bez walki. Stąd też zrozumiałe jest dziś napędzanie - przez te nieformalne struktury - protestów i prowokacji.

Wszystko to służy zahamowaniu procesu wzmacniania państwa. Mocne struktury państwa to bowiem znaczące zagrożenie dla dotychczasowego stanu rzeczy. Tu właściwie mógłbym już swój felieton zakończyć. Rozumowanie wydaje się bowiem tyleż proste co też empirycznie aż nadto sprawdzone. Fizyka życia społecznego: im słabsze państwo, tym mocniejsi ludzie z cienia.

Problem jednak w tym, że wzmacnianie struktur państwa powinno być zadaniem każdej formacji, która poważnie myśli o polskiej niepodległości. Wszyscy - od lewicy do prawicy - jeśli tylko nie czerpią profitów z mechanizmów antypaństwa, powinny solidarnie odbudowywać państwo. Już dziś widać kto jest politykiem prawdziwej lewicy i prawicy, a kto jedynie przebierańcem, na potrzeby chwili udającym albo socjalistę, albo też konserwatystę. Teatr przebierańców Trzeciej RP powoli staje przed publicznością w pełnym świetle.

Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że na czele sił antypaństwa stają takie składy jak choćby Trybunał Konstytucyjny. Udawane państwo chyba właśnie najpełniej obnażyło swoje oblicze w przypadku tej, utworzonej przez Wojciecha Jaruzelskiego instytucji, która w istocie psuje każdy propaństwowy wysiłek. To oczywiście ideowe dziecko epoki PRL, kiedy nic nie było tym do czego zostało powołane: ani Rada Państwa, ani Sejm, ani milicja, ani nawet Służba Bezpieczeństwa.

Dziś wyraźnie widać jak antypaństwo burzy się przeciwko wysiłkom montowania normalnego systemu niepodległego państwa. Dziś też publiczność dostaje tyle informacji, że może sama ocenić, kto, gdzie, jak i w jakim interesie gardłuje.

Dziś każdy z nas - niezależnie od poglądów - może zdecydować, czy stoi po stronie budowy państwa Polskiego, czy też uczestniczy w antypaństwowej rewolcie tych, którzy dotychczas bezkarnie na społeczeństwie pasożytowali.

Są tacy, którzy nie maja złej woli, ale zwątpili w to, że Polacy mogą mieć pełnowartościowe państwo, ich trzeba przekonać, o ile nie zabrnęli już za daleko w działania przeciwko Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Ludzi antypaństwa trzeba jednak odnaleźć i surowo ukarać. Tak bowiem działa każde poważne państwo. Proste? spoglądajmy więc czy to się powiedzie.


© Witold Gadowski
3 czerwca 2016
źródło publikacji:
www.gadowskiwitold.pl


Czytelniku! Jeśli uważasz, że to co robi autor jest słuszne, możesz dobrowolnie wesprzeć prawdziwie niezależne dzienikarstwo przy pomocy PayPal wysyłając dowolną sumę na adres witold@gadowskiwitold.pl lub tradycyjnym przelewem bankowym na konto:
Witold Gadowski
07 1240 1444 1111 0000 0921 7289
Tekst autora poddano korekcie pisowni.
Ilustracja © www.koszulkowo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2