UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Prezydent RP na Węgrzech

Niedawno zakończona wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Węgrzech, spotkanie z premierem Viktorem Orbánem, inauguracja Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, i więcej w oficjalnych wideo i materiałach Prezydenta.

W sobotę rano prezydent Andrzej Duda w siedzibie węgierskiego parlamentu spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Po spotkaniu Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką oraz Prezydent Węgier János Áder z Małżonką uczestniczyli we Mszy Św. w Bazylice Św. Stefana.

Przed południem prezydent Duda złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie polska i węgierska Para Prezydencka udały się do Pesti Vigadó na inaugurację obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

- W dzisiejszej Unii Europejskiej, w dzisiejszej Europie, w której niewątpliwy jest kryzys wartości, na których zbudowana została cywilizacja europejska, myślę o cywilizacji o korzeniach łacińskich, opartej na pniu chrześcijaństwa te wszystkie ideały w dzisiejszej Europie giną, są zapomniane i deptane przez inne ideologie, które wypaczają w gruncie rzeczy istotę człowieka i człowieczeństwa - zaznaczył prezydent.

Dodał, że Polacy i Węgrzy te dobre wartości zachowali. - Myślę, że jest dzisiaj naszym wielkim obowiązkiem i wielką misją to, aby te nasze wartości do Europy Zachodniej nieść i tych naszych wartości, także w obliczu wszystkich ataków, które na nas spadają, w sposób zdecydowany bronić - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał w swoim wystąpieniu o historycznych związkach Polski z Węgrami, m.in. o pomocy udzielonej polskim uchodźcom i żołnierzom przez Węgrów w 1939 r. i solidarności okazanej społeczeństwu węgierskiemu przez Polaków podczas powstania węgierskiego 1956 r.- Niech Pan Bóg błogosławi narodowi węgierskiemu i państwu węgierskiemu, niech Pan Bóg błogosławi Polakom i błogosławi Polsce - zakończył swoje przemówienie prezydent Duda.

Po południu prezydent Andrzej Duda spotkał się z Marszałkiem Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem. Wręczył także odznaczenia obywatelom Węgier zasłużonym dla współpracy polsko-węgierskiej: Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali Géza Jeszenszky i pośmiertnie Tamás Salamon-Rácz, a Krzyżem oficerskim Orderu Zasługi RP Miklós Soltész i Szilárd Németh.

- Nasze państwa się przyjaźnią i wielokrotnie dawały temu wyraz we wspólnej historii, ale ta przyjaźń i wzajemne wsparcie zawsze jest zasługą ludzi, którzy czasem w najtrudniejszych momentach, czasem ryzykując życie, świadczyli pomoc swoim bliźnim, przyjaciołom, sąsiadom – mówił prezydent Duda podczas uroczystości. Podkreślił, że uczciwe państwo i naród nigdy o takich przejawach braterstwa nie zapomina.

- Kiedy mijają trudne dni, dramatyczne momenty w historii, pozostaje zawsze do wykonania codzienna praca, praca na rzecz swego państwa i społeczeństwa, ale także budująca wzajemne relacje – zaznaczył prezydent. Andrzej Duda dodał, że taka praca jest niezwykle cenna, bo służy podtrzymywaniu przyjaźni i budowaniu jej w spokojnych czasach.

Prezydent powiedział, że odznaczenia mają wymiar symboliczny. - Tak jak się je zawiesza, pozostają na sercach, proszę byście byli przekonaniu, że są z serca ofiarowane – dodał.

Polska Para Prezydencka przebywała od czwartku z oficjalną wizytą na Węgrzech. W sobotę wzięła udział w inauguracji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Parlamenty obu krajów rok 2016 ustanowiły rokiem solidarności Polski i Węgier w związku z 60. rocznicą Poznańskiego Czerwca i późniejszego o cztery miesiące węgierskiego powstania antykomunistycznego z 1956 roku.

Podczas wizyty w Budapeszcie Prezydent RP Andrzej Duda, za szczególne zasługi dla podtrzymywania przyjacielskich stosunków Polski i Węgier, odznaczył posła do węgierskiego Parlamentu, byłego Burmistrza Dzielnicy Csepel Szilarda Nemetha – wybitnego polonofila i znawcę życia ks. Jerzego Popiełuszki. Z inicjatywy Szilarda Nemetha w Csepel powstały liczne tablice, monumenty i ulice związane z ks. Jerzym i Polską. W tych miejscach kwiaty od przebywającego w Budapeszcie Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył jego doradca Tadeusz Deszkiewicz.

Prezydent Andrzej Duda i premier Węgier Viktor Orban pozytywnie i jako idące w dobrym kierunku ocenili piątkowe porozumienie Unii Europejskiej i Turcji o zatrzymaniu fali migracyjnej - poinformował w sobotę w Budapeszcie minister Krzysztof Szczerski.

Prezydent Duda spotkał się z premierem Węgier w ostatnim dniu wizyty w tym kraju.

Minister Szczerski poinformował, że prezydent Duda i premier Orban omówili rezultaty piątkowego unijnego szczytu. - Porozumienia oceniono jako pozytywne, idące w dobrym kierunku, będące pierwszym sygnałem, że politycy europejscy, którzy tworzą dziś główny nurt polityki europejskiej, nie tworzą już problemów, ale zaczynają je rozwiązywać. To pierwszy krok w kierunku rozwiązywania problemów imigracji w Europie, a nie ich tworzenia – ocenił Krzysztof Szczerski.

Zaznaczył, że od decyzji do realizacji jeszcze długa droga, ale porozumienie zaczyna przywracać nadzieje społeczeństw europejskich na to, że polityka europejska będzie znowu bezpieczniejsza. - Prezydent bardzo wyraźnie podkreślał, że docelowym modelem by kryzys rozwiązać, jest pomoc w miejscu, gdzie toczy się wojna i aktywna polityka globalna w Syrii, bo źródło kryzysu jest poza Europą – powiedział minister Szczerski.

- Politycy dyskutowali także o pragmatycznej współpracy w Europie Środkowej – dodał. - Premier Orban z wielkim entuzjazmem odniósł się do koncepcji prezydenta Dudy – ABC, czyli współpracy w regionie Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne – mówił minister.

- Musimy odrobić swoją lekcję w Europie Środkowej, by nie było luk w powiązaniach infrastrukturalnych – podkreślił. Zaznaczył, że polski prezydent z premierem Orbanem rozmawiał o rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej, środowiskowej, telekomunikacyjnej, tak, by region ABC pokazał, że potrafi budować jedność.

Rozmowy dotyczyły też tego, jak można budować suwerenność energetyczną regionu. - Cały region Europy Środkowej czeka na zakończenie inwestycji gazoportu w Świnoujściu, uruchomienie dostaw gazu, by nowe źródło zaopatrzenia dla Środkowej Europy popłynęło do systemów gazowych – zaznaczył.

Dziennikarze pytali ministra, czy politycy rozmawiali o doświadczeniach z Komisją Wenecką, Komisją Europejską, o projektowanej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. - To nie było tematem rozmów. Tematy rozmów dotyczyły tego, co stoi jako wyzwanie wspólne przed całą Europą, nie w relacjach UE-Polska, ale w relacjach europejskich – powiedział.

Zaznaczył, że prezydent z premierem Orbanem rozmawiali o kolejnej fazie kryzysu strefy euro wobec wyczerpywania się zasobów Europejskiego Banku Centralnego. - Dziś Europa stoi przed wieloma wyzwaniami prawdziwymi, które rzeczywiście tworzą problem dla całej Europy – zaznaczył.

Podkreślił, że kryzys strefy euro, imigracyjny może realnie podmyć fundamenty europejskie. - Widzimy, że reakcją na złe odpowiedzi polityków europejskich na kryzysy jest rosnąca fala eurosceptycyzmu, którego ślady widzieliśmy w ostatnich wyborach w Niemczech i na Słowacji – dodał.

Według ministra Szczerskiego politycy zgodzili się, że dzisiaj w Europie bardzo ważne jest poczucie solidarności między krajami członkowskimi, narodami, która będzie wynikała ze wzajemnego uznawania swoich interesów, pozycji, celów do realizacji w ramach polityki europejskiej. Jak mówił – jest to klucz by polityka europejska realizowała potrzeby społeczeństw. (PAP, inf. własna)
Prezydent RP
Andrzej Duda

17-20 marca 2016
www.prezydent.pl
źródła, ilustracje i wideo: Rząd RP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2