UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Zrobić trybunalskie referendum!Konflikt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego można wyjaśnić przeprowadzając referendum:
- Czy chcesz likwidacji obecnego składu Trybunału i wyboru nowego?

Felieton wideo Pana Janka (Jana Pietrzaka)Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka:
towarzystwopatriotyczne.org© Jan Pietrzak
20 marca 2016Wideo i fotografia © egida1 / YouTube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2