UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ

Przemówienie Prezydenta RP wygłoszone 20 września 2016 roku podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Szanowny Panie Przewodniczący,
Ekscelencje, Szanowni Państwo, wszyscy dostojni zgromadzeni Delegaci.
        Na wstępie pragnę pogratulować Przewodniczącemu 71. sesji zgromadzenia ogólnego ONZ, panu Peterowi Thomsonowi wyboru na tę zaszczytną funkcję. Chcę zapewnić pana Przewodniczącego o pełnym wsparciu mojego kraju dla pańskich działań. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję panu...
Prezydent RP
Andrzej Duda

21 września 2016
www.prezydent.pl

Ilustracja © domena publiczna / Rząd RP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2