UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Podróże kształcą nawet agentów wśród kasty sędziowskiej

Felieton wideo Stanisława Michalkiewicza:

...nie tylko o spostrzeżeniach ze swojego wyjazdu na Litwę i ocenie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, o wniosku Platformy Obywatelskiej o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego, o akcji bilbordowej stowarzyszenia "Wiara i Tęcza" oraz redakcji "Tygodnika Powszechnego" i "Więzi" mającej na celu neutralizację polskiego Episkopatu i o bezradności polskiego rządu wobec postępującego rozpadu Ukrainy, która została już wystawiona na międzynarodową licytację przy udziale znanego grandziarza finansowego...© Stanisław Michalkiewicz
7 września 2016
Tytuł oryginalny:
„Podróże kształcą! Nawet agentów wśród kasty sędziowskiej! - Stanisław Michalkiewicz”
☞ WSPOMÓŻ AUTORAIlustracja i wideo © Klub TV ASME

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2