UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

... jak się zachowa nasza niezwyciężona armia?

Felieton wideo Stanisława Michalkiewicza:

Kiedy zapadną decyzje w sprawie demokracji w Polsce, jak się zachowa nasza niezwyciężona armia? - fragment wykładu "W przededniu nowych frontów", wygłoszonego w Radomiu 17.09.2016 r., zorganizowanego przez Oddział Radomski Kongresu Nowej Prawicy© Stanisław Michalkiewicz
19 września 2016
Tytuł oryginalny:
„Kiedy zapadną decyzje w sprawie Polski, jak się zachowa nasza niezwyciężona armia? - Michalkiewicz”
☞ WSPOMÓŻ AUTORAIlustracja i wideo © Klub TV ASME


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2