UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Gdy Kukuniek poczułby cień katowskiego topora...

Felieton wideo Stanisława Michalkiewicza:

Gdy Kukuniek poczułby cień katowskiego topora, historia Polski wyglądałaby inaczej! - Stanisław Michalkiewicz nie tylko o rewelacjach historyka Sławomira Cenckiewicza o działaniach funkcjonariuszów UOP w sprawie dokumentów TW "Bolka", czyli "wypadku przy pracy" - wysadzeniu bloku mieszkalnego w Gdańsku w 1995 roku, także o znanym socjologii zjawisku dziedziczenia zawodów, o konsekwencjach braku kary śmierci w "naszym nieszczęśliwym kraju", o powodach, dla których utrzymywany jest stan bezbronności wewnętrznej Polski, o zdolnościach prekognicyjnych prezesa Trybunału Konstytucyjnego i o zacukaniu się redakcyjnego Judenratu "Gazety Wyborczej" w związku z promocją książki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i rosnącej wśród młodzieży popularności autentycznych bohaterów - Polaków...© Stanisław Michalkiewicz
10 sierpnia 2016
Tytuł oryginalny:
„Gdy Kukuniek poczułby cień katowskiego topora, historia Polski wyglądałaby inaczej!”
☞ WSPOMÓŻ AUTORAIlustracja i wideo © Klub TV ASME


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2