UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Biedna Kiszczakowa nadziany Bolek

Pani Kiszczkowa postanowiła sprzedać zawartość szafy z tajnymi aktami męża.

Bolek oświadczył że nie był Wałęsą.

Zwolennicy i przeciwnicy szafy toczą zażarty spór...


Felieton wideo Pana Janka (Jana Pietrzaka)
© Jan Pietrzak
27 lutego 2016Wideo i fotografia © egida1 / YouTube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2