UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Cytując „religię pokoju”

Święta księga muzułman p.t. „Koran” jest źródłem nienawiści muzułmanów do nie-muzułmanów i przede wszystkim do wywodzacego się z chrześcijaństwa Zachodu. Wielu politycznie poprawnych matołków i ukrytych wyznawców tej idiotycznej „religii pokoju” często próbuje minimalizować znaczenie wersetów Koranu wzywających do mordowania nie-muzułman w imię Boga (allah znaczy Bóg w języku arabskim). Różni „znawcy” w telewizorniach i innych mediach wciskają nam jakieś mętne elaboraty wskazujące na wydumane „podteksty” w „kontekście” różnych „historycznych wydarzeń”, a to wszystko w celu zamydlenia nam oczu, że przesłanie Koranu - którym jest wzywanie do mordowania „niewiernych” w imię Boga - niby znaczy coś innego...
Jednak fakty jak zwykle mówią same za siebie i kolejne dowody ich kłamstw obserwowaliśmy ponownie w Paryżu.

Zacytujmy więc książeczkę p.t. „Koran”:

2:191-193

191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie,
i wypędzajcie ich,
skąd oni was wypędzili
- Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. -
I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie,
dopóki oni nie będą was tam zwalczać.
Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!
- Taka jest odpłata niewiernym! -
192 Ale jeśli oni się powstrzymają...
- zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
193 I zwalczajcie ich,
aż ustanie prześladowanie
i religia będzie należeć do Boga.
A jeśli oni się powstrzymają,
to wyrzeknijcie się wrogości,
oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!

2:216

216 Przepisana wam jest walka,
chociaż jest wam nienawistna.
Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy,
choć jest dla was dobra.
Być może, kochacie jakąś rzecz,
choć jest dla was zła.
Bóg wie, ale wy nie wiecie!"

W tym wersecie jasno jest powiedziane: Przepisana jest wam walka - oczywiste jest, że chodzi o atakowanie niewiernych (nie-muzułman) i tym samym obala to argumenty różnych pożytecznych idiotów twierdzących, że w wersecie 2:193 niby chodzi o „obronę” (walkę w obronie muzułman przed innowiercami), co dalsze wersety jasno przecież potwierdzają.

2:244

244 Walczcie na drodze Boga
i wiedzcie, że Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!

3:56

56 Tych, którzy nie uwierzyli,
ukarzę karą straszną
na tym świecie i w życiu ostatecznym;
i oni nie będą mieli pomocników."

3:151

151 My wrzucimy w serca tych,
którzy nie uwierzyli,
przerażenie
za to, iż oni dodawali Bogu jako współtowarzyszy
to, czemu On nie zesłał żadnej władzy.
Ich miejscem schronienia będzie ogień.
A jakże złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych!
Ten werset jest nauczany jako jeden z najważniejszych przeciw religiom politeistycznym (z wieloma bogami), do których muzułmanie zaliczają też Chrześcijan (za wiarę w Trójcę Świętą).

4:74

74 Niechże walczą na drodze Boga
ci, którzy za życie tego świata
kupują życie ostateczne!
A kto walczy na drodze Boga
i zostanie zabity albo zwycięży,
otrzyma od Nas nagrodę ogromną.
Jeden z najważniejszych wersetów na których muzułmanie opierają dżihad (świętą wojnę).
Cały ich koncept nieustającej walki i mordowania „niewiernych” opiera się przede wszystkim na tym wersecie, jasno i wyraźnie nakazującym walczyć w imię Boga i oddać życie, jeśli zajdzie taka potrzeba (np. samobójcy z bombami), gdyż za takie poświęcenie kupują sobie życie wieczne. Dlatego zabijanie takich wściekłych psów tylko zachęca następnych i nigdy nie będzie skuteczne...
Jedynym środkiem odstraszającym jest branie ich żywcem i okaleczanie przez obcięcie genitaliów (dla muzułmanina nie ma nic gorszego) i odesłanie w takim stanie do domu (być może też dobrze byłoby obciąć im ręce i nogi, aby nie mogli ponownie nikogo atakować). Niestety, ludzie z zachodnich kultur - a więc cywilizacji dużo wyższej od prymitywu islamskiego - nigdy nie zgodzą się na tak nieludzkie okrucieństwo, stąd wniosek oczywisty: należy oczekiwać, że te wściekłe psy będą nas nadal kąsać...

4:76

76 Ci, którzy wierzą,
walczą na drodze Boga,
a ci, którzy nie wierzą,
walczą na drodze Saguta.
Walczcie więc z poplecznikami szatana!
Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!
Powinno być: ci, którzy wierzą walczą w imię Boga, a ci którzy nie wierzą walczą w imię Zła (szatana)...
W tłumaczeniach Koranu na wszystkie inne języki "saguta" tłumaczona jest zawsze jako zło, diabeł lub szatan - nie wiem, dlaczego w polskim tłumaczeniu nie przetłumaczono tego słowa?

4:89

89 Oni by chcieli,
abyście byli niewiernymi,
tak jak oni są niewiernymi,
abyście więc byli równi.
Przeto nie bierzcie sobie opiekunów
spośród nich,
dopóki oni nie wywędrują razem
na drodze Boga.
A jeśli się odwrócą,
to chwytajcie i zabijajcie ich,
gdziekolwiek ich znajdziecie!
I nie bierzcie sobie spośród nich
ani opiekuna, ani pomocnika!

4:95

95 Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie
- oprócz tych, którzy doznali szkody -
i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga
swoimi dobrami i swoim życiem
- nie są wcale równi.
Wywyższył Bóg gorliwie walczących
swoimi dobrami i swoim życiem
nad tych, którzy siedzą spokojnie,
o jeden stopień.
Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne.
Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie
ponad tych, którzy siedzą spokojnie,
nagrodą ogromną -
Werset najlepiej ilustrujący fałsz o „pokojowości” islamu, a także kolejny niedotłumaczony w polskiej wersji.
Powinno być:
Ci wierni, którzy siedzą spokojnie w swych domach, z wyjątkiem tych którzy są chorzy lub są inwalidami, oraz ci którzy z zapałem walczą w imię Boga, poświęcając swe dobra i życie dla Boga, nie są sobie równi. Bóg wywyższa tych, którzy poświęcają swe dobra i życie za wiarę w Boga ponad tymi, którzy wierzą w Boga ale siedzą spokojnie w domach i wielka nagroda oczekuje tych, którzy gorliwie walczą w imię Boga.
Tak jest ten werset tłumaczony w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

4:104

104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi!
Kiedy wy cierpicie,
to i oni cierpią, tak jak wy cierpicie;
ale wy spodziewacie się od Boga
tego, czego oni się nie spodziewają.
Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

5:33

33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga
i Jego Posłańca
i starają się szerzyć zepsucie na ziemi,
będzie tylko to,
iż będą oni zabici lub ukrzyżowani
albo też obetnie im się
rękę i nogę naprzemianległe,
albo też zostaną wypędzeni z kraju.
Oni doznają
hańby na tym świecie
i kary bolesnej w życiu ostatecznym.
W tłumaczeniu angielskim i niemieckim jest to przetłumaczone jako "zapłatą... ma być zabicie, ukrzyżowanie, obcięcie ręki i nogi..."

8:12

12 Twój Pan objawił aniołom:
"Oto Ja jestem z wami!
Umocnijcie więc tych, którzy wierzą!
Ja wrzucę strach w serca niewiernych.
Bijcie ich więc po karkach!
Bijcie ich po wszystkich palcach!"
Kolejne przeinaczenie w polskiej wersji. Każde inne tłumaczenie wyraźnie mówi o obcięciu głowy lub cięciu (mieczem) powyżej szyi i obcinaniu palców - a nie o żadnym „biciu po karku” czy po palcach! Najbardziej łagodne tłumaczenia obcojęzyczne używają słowa „razić ich” (w sensie uderzenia), większość jednak używa słowa „ciąć” gdyż jest to zgodne z rodzajem broni i formą zadawania kary w czasach, gdy Koran został spisany, a więc najlepiej oddaje znaczenie „rażenia ich” i tak też jest to rozumiane przez wszystkich muzułman. Znamienne jest także, że tylko współczesne polit-poprawne matołki doszukują się w tym innego znaczenia...
Werset ten jest najczęściej cytowanym jako dowód na kłamstwo o „pokojowym” islamie.

8:15-16

15 O wy, którzy wierzycie!
Kiedy spotkacie niewiernych,
posuwających się w marszu,
to nie odwracajcie się do nich plecami!

16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami
- jeśli nie czyni tego powracając do bitwy
albo przyłączając się do oddziału -
to ten ściągnie na siebie gniew Boga,
a jego miejscem schronienia będzie Gehenna!
A jakże to złe miejsce przybycia!
Kolejny werset niedotłumaczony w polskiej wersji. Powinno być mniej więcej:
Wierni, kiedy w boju spotkacie się z niewiernymi, nie odwracajcie się do nich plecami (nie ustępujcie im / nie wycofujcie się) jedynie jeśli wykonujecie manewr lub przemarsz (wtedy możecie to zrobić).
A na tego kto w tej walce (tego dnia) odwróci się do nich tyłem (wycofa się, ucieknie) spadnie największy gniew Boga, i trafi do piekła, gdzie będzie cierpiał męki

8:39

39 Zwalczajcie ich,
aż nie będzie już buntu
i religia w całości będzie należeć do Boga."
A jeśli oni się powstrzymają...
to, zaprawdę, Bóg widzi jasno, co czynicie!
Powinno być:
I zwalczajcie ich dopóki nie będzie już fałszu* (obłudy), a religia w całości będzie jedynie religią Boga

*słowo fitna w oryginale arabskim oznacza fałszerstwo, obłudę w konkretnym, religijnym kontekście; chodzi w nim o inne religie „fałszywej wiary”; dla nie-religijnych fałszerstw (np. w telewizji) w j. arabskim istnieje słowo kadaba i kilka innych.

8:39

57 A jeśli spotkasz się z nimi na wojnie,
to postępuj z nimi w taki sposób, by rozproszyć
tych, którzy znajdują się za nimi.
Być może, oni się opamiętają!
A podczas walki z nimi postępuj tak, aby napełnić strachem tych, którzy kryją się (są z tyłu za) za ich wojownikami, aby to zapamiętali
- tak jest ten werset tłumaczony w języku angielskim. Ogromna różnica, prawda?
Ci, co kryją się za ich wojownikami to oczywiście cywile, a więc wszystkie społeczeństwa niemuzułmańskie. Ten werset jest jednym z najważniejszych dla samych muzułman usprawiedliwień dla muzułmańskiego terroryzmu.


8:60

60 Przygotujcie przeciwko nim,
ile możecie sił i oddziałów konnicy,
którymi moglibyście przerazić
wroga Boga i wroga waszego,
jak również innych, którzy są poza nimi,
a których wy nie znacie.
Bóg ich zna!

8:65

65 O proroku!
Pobudzaj wiernych do walki!
Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych,
to zwyciężą dwustu;
a jeśli jest stu wśród was,
to oni zwyciężą tysiąc niewiernych,
ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją.

8:67

67 Nie jest odpowiednie dla Proroka,
aby brał jeńców,
dopóki on nie dokona
całkowitego podboju ziemi.
W tłumaczeniu angielskim i podobnie w niemieckim i hiszpańskim:
Nie jest życzeniem Proroka abyście brali jeńców podczas walki dopóki całe terytorium nie jest zdobyte.
(It is not fit for a prophet that he should take captives unless he has fought and triumphed in the land)
Kolejna, duża różnica...

9:5

5 A kiedy miną święte miesiące,
wtedy zabijajcie niewierzących
tam gdzie ich znajdziecie;
chwytajcie ich, oblegajcie
i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!
Ale jeśli oni się nawrócą
i będą odprawiać modlitwę,
i dawać jałmużnę,
to dajcie im wolną drogę.
Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
Rzeczywiście „wielce” litościwy jest Bóg według muzułmańskiej księgi: zabijać wszystkich jeśli nie nawrócą się na islam.

9:14

14 Zwalczajcie ich!
Bóg ukarze ich przez wasze ręce
i okryje ich wstydem;
i dopomoże wam zwyciężyć ich.
Werset, który przyzwala i zachęca muzułmańskie ścierwa do gwałcenia niemuzułmańskich kobiet i mężczyzn (tak tak!), a zarazem kolejny, który został dziwacznie przetłumaczony na język polski. Trzy różne znane mi tłumaczenia angielskie oraz niemieckie mówią:
Walczcie z nimi (niewiernymi) aby Bóg ich ukarał waszymi dłońmi i okrył ich hańbą a wam dał przez to zwycięstwo i ozdrowił serca wiernych (czasem: napełnił serca wiernych radością)
"Fight against them so that Allah will punish them by your hands and disgrace them and give you victory over them and heal the breasts of a believing people."

i tak dalej...

Podobnego w tonie i sensie bezsensownego jazgotu w formie nawoływania przez „wielce litościwego Boga” do mordowania niewiernych w jego imieniu jest dużo więcej w Koranie, proszę mi wierzyć (lub nie - zawsze najlepiej jest samemu przeczytać)
Jednak ponieważ arabski nie jest tak precyzyjnym językiem jak np. polski, wersety świętej książeczki muzułmanów są często różnie tłumaczone w różnych językach, co pokazałem w powyższych przykładach.
Nie znając arabskiego nie mogę ręczyć za dokładność żadnego z powyżej przytoczonych tłumaczeń, jednak posiłkując się tłumaczeniami Koranu w innych znanych mi językach, mogę przyjąć z największą dozą prawdopodobieństwa, że moje uwagi dotyczące przeinaczeń w polskim tłumaczeniu są poprawne, gdyż jest po prostu niemożliwe, aby kilku tłumaczy z arabskiego na inne języki, żyjących i tłumaczących na swoje języki w różnych wiekach, popełnili dokładnie takie same „błędy”. Logiczne jest więc, że to polskie tłumaczenie zostało błędnie przetłumaczone.
Natomiast czy te przeinaczenia zrobiono celowo lub nie - zgodnie z muzułmańską doktryną takkiji (لتقية - nakazem okłamywania nie-muzułman, jeśli kłamstwa/fałsz prowadzą do zwycięstwa islamu) - to już jest osobna historia...


© DeS
14 listopada 2015
Digitales Scriptor

P.S.
Wielu dziennikarzy zadaje dzisiaj pytanie:
„kto zaatakował Paryż - czy była to sprawka ISIS, czy Al-Kaidy...”
Przecież to obojętne!
Po kilkunastu latach muzułmańskiego terroryzmu ci sami dziennikarze, którzy opisywali podobne zamachy w tak wielu już krajach od czasu 9/11, powinni chyba już dostrzec, że to właśnie sam Koran i religia muzułmańska stoją za tymi wszystkimi atakami - i jest to absolutnie obojętnie, czy wykonawcy danego zamachu nazywają się Al-Quaida, ISIS, czy Jasio Kowalski - wyznawca islamu. To nauki islamu stoja za prawie wszystkimi aktami terroryzmu na całym świecie od wielu już lat. Czy można być aż tak ślepym, żeby tego nie zauważyć?
Myślę, że nie, ale to także osobny temat...

Przy okazji: tak - oczywiście wiem, że „islam” czy „muzułmanin” powinno być napisane z dużej litery. Ponieważ osobiście nie mam jednak absolutnie żadnego szacunku dla tej tzw. religii  (moim zdaniem jest to ugrupowanie, a właściwie zrzeszenie terrorystyczne, zasługujące jedynie na najgłębszą pogardę każdego cywilizowanego człowieka) oraz uważam jej członków-wyznawców za barbarię, dlatego też - aby dać temu wyraz -  słowa te celowo napisałem z małej litery; a że jest to mój tekst, dlatego też mam prawo nie życzyć sobie i wymagać od redakcji, aby te moje celowo napisane błędy nie zostały poprawiane (za co z góry dziękuję).

Cytaty Koranu w tłumaczeniu polskim pochodzą z witryny Planeta Islam
Cytaty Koranu w tłumaczeniu angielskim pochodzą z witryny Uniwersytetu Południowej Karoliny
Cytaty Koranu w tłumaczeniu niemieckim pochodzą z witryny Quran4theworld
Ilustracja © Irfa Quran Center

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2