UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Hymn Polski

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Mazurek Dąbrowskiego


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Słowa: Józef Wybicki, 1797
Muzyka: autor nieznany, ok. 1700Notatka:
Włoskie odniesienia w słowach naszego hymnu mają także swój odpowiednik w tekście hymnu włoskiego "Il Canto degli Italiani" (Pieśń Włochów), w jego ostatniej zwrotce nawiązującej do okupacji Włoch i rozbiorów Polski przez Cesarstwo Austro-Węgierskie (słowa o Austrii pijącej krew Włochów i Polaków).
W 1834 roku podczas pobytu w Pradze słowacki poeta Samo Tomášik, zdegustowany wszechobecnym niemieckim i zarazem podbudowany patriotyzmem polskiej "Pieśni Legionów", zdecydował się napisać patriotyczny słowacki tekst do tej samej melodii co "Pieśń Legionów" i nazwał ją "Hej, Słowacy". Wkrótce jednak dokonał poprawek i zmienił słowa "Słowacy" na "Słowianie". Pieśń stała się popularna i została przetłumaczona na inne języki. W ten sposób pieśń "Hej Słowianie" stała się nieoficjalnym hymnem Słowian i znana jest dzisiaj jako "Pieśń wszechsłowiańska", a w późniejszych latach została oficjalnie zaadaptowana w różnych okresach jako hymny narodowe m.in Słowacji, Jugosławii, Ukrainy, Żmudzi, Serbii i Czarnogóry i innych.
Także mało znany jest fakt, iż oryginalny manuskrypt tekstu Wybickiego, który od samego początku był w posiadaniu jego rodziny, przetrwał w idealnym stanie wszystkie zawieruchy wojenne dwóch stuleci, prawie że do końca II wojny światowej. Ówczesny właściciel manuskryptu - Johann von Roznowski (potomek Wybickiego) - przechowywał go w biblioteczce swego berlińskiego domu. Niestety, gdy w lutym 1944 roku, podczas brytyjskiego lub amerykańskiego nalotu na Berlin, bomby spadły także na willową dzielnicę Charlottenburg (gdzie mieścił się dom Roznowskiego), wraz z jego domem spalił się też manuskrypt...


DeS
Listopad 2005
© Digitales Scriptor

Wikipedia (polski)

ENGLISH


National Anthem of Poland

"Song of the Polish Legions in Italy"
"Dabrowski's Mazurka"

Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the alien force has taken from us,
We shall retrieve with a sabre.
March, march, Dabrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
We'll cross the Vistula and the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.
March, march, Dabrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish occupation,
To save our homeland,
We shall return across the sea.
March, march, Dabrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.
March, march, Dabrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.


Lyrics: Jozef Wybicki, 1797
Music: unknown, circa 1700

Note:
General Dabrowski's "march from Italy to Poland" also has it's mentioning in Anthem of Italy "Il Canto degli Italiani". In the last verse of the Italian anthem, the common enemy of Poles and Italians at the time - Austrian Empire - is mentioned as "drinking blood of Italians and Poles", because gen. Dabrowski's Polish Legions have been fighting for freedom of Italy too.
Patriotic lyrics and music of "Dabrowski's Mazurka" have influenced many other nations. In 1834 a Slovak poet Samo Tomášik, appalled that German was more commonly heard in the streets of Prague than Czech language, and remembering the patriotic connotations of Polish "Song of the Legions", wrote Slovak lyrics to the same tune ""Hey, Slovaks, our Slovak language still lives" (similar to the Polish lyrics "Poland has not yet perished as long as we live"). He soon altered the lyrics to include all Slavs and "Hey, Slavs" became a widely known rallying song for Slav nationalism and Pan-Slavic sentiment, especially in the Slavic lands governed by Austria. It was translated to many other languages, and in various years it became official anthem of Slovakia, Yugoslavia, and Serbia and Montenegro.
Also relatively unknown is a fact, that the original handwritten manuscript of Wybicki's lyrics have safely survived almost 200 years of European wars until almost the end of World War II. The manuscript was always in possession of Wybicki's family and his descendants. Last one of them, count Johann von Roznowski, have kept the manuscript in the library of his Charlottenburg home, in a villa district of Berlin. Unfortunately, after Allied raid on Berlin in February of 1944 his home - and Wybicki's manuscript with it - didn't survive the bombing...


Wikipedia (English)
Excellent explanation and meaning of some verses is HERENielegalnie wydana (podczas rozbiorów Polski) pocztówka
z tekstem pierwszej zwrotki, ok. 1900 roku
Illegally printed (during partitions of Poland) postcard with first verse of the Anthem from ca. 1900
Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów, 1797
General Dąbrowski leading Polish Legions in 1797
POWYŻSZY ARTYKUŁ ZOSTAŁ PRZYWRÓCONY Z KOPII ZAPASOWYCH, Z TEGO POWODU FORMATOWANIE ARTYKUŁU LUB ILUSTRACJI MOŻE NIE PASOWAĆ DO FORMATU TEGO BLOGU. NIEKTÓRE ILUSTRACJE MOGĄ BYĆ OBECNIE NIEDOSTĘPNE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2