UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

OFICJALNY PROGRAM PO: „uchodźcy” w każdym mieście, emerytury 67+ i żadnego 500+

Często wykorzystywane słowo „Matrix” stało się frazesem, ale przysłuchując się dialogowi PiS i PO z udziałem mediów, nie znajduję lepszego podsumowania. Absolutny Matrix!
PiS zadaje proste pytanie o program PO, pytanie to podchwytują media i zaczyna się kluczenie z domyślną tezą, że PO programu po prostu nie ma. Nic podobnego, program PO jest, co więcej ogólnodostępny i zupełnie świeży, bo z 2015 roku. O ile w interesie PiS jest budowanie wrażenia, że PO programu nie posiada, o tyle zachowanie PO i mediów podtrzymujące Polaków w przekonaniu, że to prawda, należy uznać za więcej niż dziwne albo do bólu racjonalne. Wszystko zależy od tego z jakiej strony patrzymy na deklaracje programowe PO.

Cała tajemnica polega na tym, że program PO jest taki, że lepiej go ludziom nie pokazywać. Dlatego też PO woli urządzać cyrki i mówić o debatach dotyczących debaty, dokładnie z tego samego powodu nie odpowiada na proste pytania, które zadało PiS.
Przypomnę te pytania:
  1. Czy PO jest za podniesieniem wieku emerytalnego?
  2. Czy PO jest za przyjmowaniem „uchodźców”?
  3. Czy PO chce utrzymać 500+?
  4. Czy PO chce zlikwidować IPN i CBA.
Na wszystkie pytania PiS PO udziela odpowiedzi w wiekopomnym dziele: „POLSKA PRZYSZŁOŚCI – PROGRAM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP 2015”. Powyższy dokument jest dostępny, ale pod żadnym pozorem proszę nie wchodzić na stronę http://www.plat... i nie klikać na odnośnik:

PROGRAM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ POLSKA PRZYSZŁOŚCI [.PDF]

Szkoda czasu na takie naiwności, PO wykasowała źródła do własnego programu. Podaję dostępne i zachowane źródło: http://www.mich... Pod tym adresem można się zapoznać z ostatnim pomysłem na Polskę, który przedstawiła PO i znaleźć odpowiedzi na pytania PiS. Jedyny problem polega na tym, że na dwa pytania PO odpowiada bezpośrednio i precyzyjnie, na jedno pośrednio i ogólnie, natomiast ostatnie w ogóle nie było dla PO zagadnieniem programowym. Sprawdźmy, co PO ma do powiedzenia i jednocześnie ze wszystkich sił stara się ukryć. Zaczynamy od emerytur i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jakiego wieku emerytalnego PO chce i jakiej ustawy będzie bronić. Strona 14 i 15 programu PO:

BEZPIECZEŃSTWO EMERYTUR

Będziemy bronić reformy emerytalnej, wydłużającej stopniowo okres aktywności zawodowej do 67 lat, w imię godnego zabezpieczenia na starość i odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Bez tej reformy, osłabiającej negatywne skutki starzenia się społeczeństwa, liczba osób w wieku produkcyjnym do roku 2040 zmalałaby o 5 mln.

Nie można też mieć żadnych, ale to najmniejszych wątpliwości co do planów PO jeśli chodzi i przyjmowanie „uchodźców” w Polsce. PO całym sercem jest za wspomaganiem państw, które uchodźców przyjmują i widzi w tym swój święty obowiązek. Strona 66 i 67 programu PO:

EUROPA SOLIDARNA

Unia Europejska musi zmierzyć się z problemem presji migracyjnej, której poddani są niektórzy jej członkowie, oraz z dramatem samych uchodźców. Jej działania muszą być jednak nakierowane na usuwanie źródeł problemu, a nie tylko na doraźną walkę z jego skutkami. Wierzymy, że solidarność europejska w obszarze migracji musi być odpowiedzialna, a wywalczoną przez rząd zasadę dobrowolności rozumiemy jako możliwość podjęcia suwerennej decyzji o skali naszego zaangażowania, na miarę naszych możliwości. Towarzyszyć jej musi pełna kontrola rządu nad procesem przyjmowania uchodźców, ich sprawne oddzielaniem od nielegalnie przybyłych imigrantów ekonomicznych, możliwość weryfikacji przybyłych pod względem bezpieczeństwa oraz zapewnienie odpowiednich funduszy w budżecie UE na ich przyjęcie i integrację w państwach członkowskich. Te warunki uzgodnione przez rząd premier Ewy Kopacz muszą mieć także zastosowanie w przyszłych działaniach UE. Jako kraj strzegący wschodniej granicy Unii będziemy zabiegać o odpowiednie uwzględnienie w polityce migracyjnej również tego kierunku migracji do UE. Oczekując solidarności od innych, sami chcemy ją okazywać: Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie problemów, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Traktujemy to jako polisę na przyszłość, w której – tak jak w przeszłości – to my możemy potrzebować solidarności od innych.

W programie PO nie ma żadnego odniesienia do 500+, ani likwidacji, ani 500+ dla każdego dziecka, ani też ograniczenia 500+ dla biednych i szukających pracy. Słowem żadna z deklaracji złożona przez PO w ostatnich 2 latach w programie nie istnieje, ale mamy autorski pomysł partii Grzegorza Schetyny i Ewy Kopacz. PO proponuje NOWE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE i tak szumnie nazywa podniesienie miesięcznego zasiłku rodzinnego o 100 zł dla dzieci zdrowych i 180 dla niepełnosprawnych. Dla przypomnienia 180 zł razy 12 to jest 2160 zł i żaden Owsiak, czy dziennikarka Newsweeka nie krzyczeli, że to „ochłap” oraz upokorzenie, czego nie omieszkali uczynić przy 4 tysiącach na rok uchwalonych, a nie obiecanych przez PiS. Strona 20 programu PO:

NOWE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Fundusz przeznaczony na wparcie rodzin już od przyszłego roku zwiększy się o ponad pół miliarda złotych.

Podniesiemy zasiłki rodzinne i wprowadzimy nowe kryteria dochodowe. Od 1 listopada 2015 roku podniesiemy je o 100 złotych (z poziomu 574 złotych na członka rodziny). W 2017 roku planujemy podwyżkę o kolejne 80 złotych.

W przypadku świadczenia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością kryterium dochodowe (664 złotych) zostanie podniesione o 180 złotych. Dzięki temu więcej rodzin będzie mogło skorzystać z zasiłków, a pomoc będzie adresowana do osób bez pracy i o niskich dochodach. Utrzymamy już obowiązującą zasadę „złotówka za złotówkę” – w momencie, gdy rodzina już objęta świadczeniem zacznie uzyskiwać większe dochody, zasiłek będzie pomniejszany tylko o kwotę nadwyżki ponad limit.

Ostatnie pytanie odnośnie likwidacji CBA i IPN nie znajduje żadnego odniesienia w programie PO i nie pozostaje nic innego, jak przyjąć, że publiczne oświadczenie przewodniczącego partii Grzegorza Schetyny jest obowiązujące. Pozwoliłem sobie przygotować to mało zestawienie, żeby pokazać w jak bardzo ciemnym tunelu jest PO. Dla nich rzeczywiście mniejszym złem jest udawać, że żadnego programu nie mają.


© MatkaKurka
9 maja 2017
źródło publikacji: „PO ma program, a w nim: wiek emerytalny 67, przyjmowanie uchodźców i żadnego 500+”
www.kontrowersje.net

Ilustracja © Platforma Obywatelska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2