OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.
UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

Okupacja Sejmu jest łamaniem prawa

„Należałoby potrącać z subwencji dla partii,
których kluby uniemożliwiają prace parlamentu”

„Nie ma żadnych przeszkód, aby zarządzić głosowanie w Sali Kolumnowej. Nie ma również przeszkód, aby przenieść obrady poza gmach Sejmu. W grę wchodzi również przeniesienie posiedzenia poza terytorium Warszawy, np. do Polonijnego Ośrodka Wspólnoty Polskiej w Pułtusku” — powiedział w wywiadzie mec. Piotr Andrzejewski, jakiego udzielił Kamilowi Kwiatkowi i został opublikowany na witrynie wPolityce.pl.


wPolityce.pl: Biuro Analiz Sejmowych opublikowało dokumenty, które jednoznacznie wskazują, że działania posłów opozycji są przestępstwem i uderzają w działalność instytucji państwowych. Czy zgadza się Pan z tą analizą?

Mec. Piotr Andrzejewski: Działania posłów opozycji są niczym innym jak naruszeniem porządku funkcjonowania najwyższych organów władzy państwowej. Mają one na celu odsunięcie od władzy demokratycznie wybranej większości parlamentarnej. Mamy do czynienia z działaniami destrukcyjnymi, które godzą w poprawne funkcjonowanie państwa.


Czy istnieje realna możliwość pociągnięcia posłów do odpowiedzialności?

Posłów chroni immunitet, stąd ich działania powinny być penalizowane w pierwszej kolejności w Sejmie. Nie widzę powodów, dla których za uchylanie się od pełnienia obowiązków posłów czy senatorów mieliby płacić podatnicy z własnych kieszeni. Regulamin Sejmu w tym zakresie winien stwarzać podstawy do pozbawiania tego typu posłów ich uposażenia i obciążania ich kosztami funkcjonowania zaplecza Sejmu w okresie jego świątecznej okupacji. Gdyby okupacja wynikała z decyzji klubów parlamentarnych koszty te należałoby potrącać z subwencji dla partii, których kluby uniemożliwiają prace parlamentu.


Zachowanie marszałka jest adekwatne do działań opozycji?

Powściągliwość marszałka Sejmu w stosunku do działań opozycji jest zrozumiała. Mniejszość parlamentarna tylko na to liczy, aby zastosować wobec niej środki przymusu. Należy nadal postępować powściągliwie.


Możliwe jest przeniesienie obrad Sejmu w inne miejsce?

Nie ma żadnych przeszkód, aby zarządzić głosowanie w Sali Kolumnowej. Nie ma również przeszkód, aby przenieść obrady poza gmach Sejmu. W grę wchodzi również przeniesienie posiedzenia poza terytorium Warszawy, np. do Polonijnego Ośrodka Wspólnoty Polskiej w Pułtusku. Tam też istnieje luksusowe zaplecze hotelowe jakie mają okupujący w hotelu sejmowym. W tym celu w razie podjęcia stosownej decyzji za zgodą konwentu seniorów należy zapewnić wszystkim środki transportu i możliwość przemieszczenia się. Np. Parlament Europejski raz po raz przemieszcza się z Brukseli do Strasburga i ze Strasburga do Brukseli wraz całym zapleczem.


Nie będzie to jednak pewną formą wycofania się? To w końcu opozycja łamie prawo

Powściągliwość jest wskazana do czasu. Nie powinno się uciekać do środków przymusu, na które liczy opozycja. Obecna spokojna reakcja jest jak najbardziej uzasadniona.


Widzi Pan możliwość na reasumpcję głosowania?

Nie widzę takich możliwości, dopóki nie ma do tego przesłanek. Podczas głosowania na Sali Kolumnowej wszystkie organy władzy i zaplecze techniczne zapewniające poprawność liczenia głosów funkcjonowały. Kwestionowanie legalizmu i poprawności procedury uchwalenia budżetu w Sejmie wymaga stosownego postępowania dowodowego potwierdzającego zarzuty. Póki co uchwalony budżet jest procedowany w Senacie.


© Kamil Kwiatek
8 stycznia 2017
źródło publikacji: „NASZ WYWIAD. Mec. Andrzejewski o okupacji Sejmu. "Należałoby potrącać [...]”
www.wpolityce.pl

Ilustracja © brak informacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2