UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Wbrew propagandzie antypolskich ścierw NIE przepili 500+

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH zrealizowały badanie, w którym sprawdzono, na co rodzice przeznaczają środki z programu „Rodzina 500+”.
Wbrew zapewnieniom większości antypolskich ścierw sprzed kilku miesięcy okazało się jednak, że Polacy wcale nie „przepili” tej pro-rodzinnej zapomogi od państwa polskiego.

Wyniki badania przede wszystkim pokazały, że środki z programu Rodzina 500+ trafiają do tych gospodarstw domowych, których dochody są rzeczywiście niskie. Korzysta z nich prawie połowa gospodarstw domowych o dochodach poniżej 1 000 zł na osobę oraz 13 proc. tych, w których dochody wynoszą 1 400 zł lub więcej. Ponad co piąte (21,8 proc.) z badanych gospodarstw domowych potwierdziło fakt korzystania z tego świadczenia. Większość z nich to rodzice w wieku 30-49 lat (55,3 proc.), kolejną grupą są osoby w wieku do 29 lat (37,6 proc.), najmniejszy procent to rodzice w wieku 50-64 lata (5,3 proc.).

Badanie nie pozostawia złudzeń. Zdecydowanie największy odsetek gospodarstw domowych przeznacza środki na podstawowe potrzeby. Aż 42,6 proc. badanych podało, że za otrzymane środki zakupili żywność i odzież. Duża część badanych stwierdziła, że przeznaczyła pieniądze na pokrycie opłat związanych z przedszkolem (34,2 proc.), a także na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32 proc.). Jedynie w niewielkim stopniu środki z programu przeznaczane są na oszczędności.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że gospodarstwa domowe nie traktują dodatkowych środków, uzyskanych z tego programu jako możliwości zwiększenia swojej zdolności kredytowej i pozyskania dzięki temu kredytu na finansowanie potrzeb, których nie można byłoby w ich przypadku sfinansować z oszczędności, czy z wpływów bieżących.
Na co rodziny przeznaczą środki w przyszłości? 40 proc. gospodarstw pobierających świadczenie deklaruje, że w przyszłości zwiększą wydatki na edukację oraz opłaty związane z przedszkolem i szkołą. Ankietowani przyznają, że mniejszą część środków z programu przeznaczać będą na żywność i ubiór – mówi tak mniej niż 40 proc. gospodarstw.


© Autor Anonimowy
11 sierpnia 2016
źródło publikacji za: „Żywność, ubrania i edukacja dzieci. Na to rodzice przeznaczają środki z programu Rodzina 500+”
www.niezalezna.pl

Ilustracja © domena publiczna / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2