UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Prawdziwi ludzie „Solidarności”: Kornel Morawiecki

Nie zdarzyło się, aby nawet największe antypolskie ścierwa próbowały bruździć Temu akurat Człowiekowi jakimikolwiek esbeckimi fałszywkami, czy nawet najmniejszymi pogłoskami o współpracę. Nawet oni uznają niezaprzeczalny fakt, że Pan
Kornel Morawiecki to Solidarność.
(oczywiście ta pierwsza oraz następna - czyli Solidarność Walcząca).
O Panu Morawieckim napisano już tomy i trudno byłoby nam dodać coś nowego do wspaniałego życiorysu tego Bohatera, jednak niemożliwe byłoby przypominając sylwetki prawdziwych ludzi z „Solidarności” nie przypomnieć i Jego sylwetki.
Dlatego też uznaliśmy, że najlepszym wyjściem jest oddanie głosu Jemu samemu, a okazja nadarzyła się sama dzięki cyklowi filmów opublikowanych przez „Wolni i Solidarni TV” (WiS TV).

Poniżej cała seria (filmy wyświetlają się automatycznie jeden po drugim - w sumie jest ich 12 i łącznie trwają prawie 3 godziny) która w fascynujący i zarazem dogłębny sposób opisuje działalność „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.
Życzymy przyjemności z oglądania!© Wolni i Solidarni TV
Marzec 2016
źródło publikacji:
„Maks Florczyk: Solidarność Walcząca - analiza organizacji”Kornel Morawiecki (ur. 3 maja 1941 w Warszawie) – fizyk i matematyk , w czasach komunizmu jeden z najbardziej radykalnych i konsekwentnych działaczy opozycji demokratycznej i niepodległościowej, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie Politechniki Wrocławskiej. W 1968 r. z grupą przyjaciół czynnie uczestniczył w protestach przeciwko represjom wobec studentów oraz inwazji na Czechosłowację. Podobne ulotki grupa wydała po masakrze robotników Wybrzeża w Grudniu 70. W 1979 r. Morawiecki wszedł w skład redakcji niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”, którego wkrótce został głównym redaktorem i wydawcą.

W sierpniu 1980 r. wydawał ulotki wzywające do podjęcia strajku solidarnościowego z Wybrzeżem. Aktywny działacz „Solidarności”, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Był współinicjatorem głośnego Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej”. Aresztowany i sądzony za wydanie ulotek w języku rosyjskim, wzywających do odmowy udziału w ewentualnej interwencji w Polsce. Od pierwszego dnia stanu wojennego w podziemiu. Zorganizował m.in. redakcję, druk i kolportaż pierwszego w kraju pisma podziemnego po 13 grudnia 1981 r. Grupa działaczy, której przewodził, zorganizowała sprawnie działający mechanizm Regionalnego Komitetu Strajkowego, skupiającego większość zakładów Wrocławia i sporej części Dolnego Śląska.

Dla intensyfikacji działań powołał w czerwcu 1982 r. „Solidarność Walczącą”, organizację, która w ciągu kilku lat wyrosła na największe po samej Solidarności ugrupowanie podziemne . SW deklarowała otwarcie i bez kompromisów walkę z komunizmem o wolną Polskę, ale równocześnie aktywnie wspierała ruchy antykomunistyczne w pozostałych krajach sowieckiego imperium. Organizacja Morawieckiego wydawała ponad sto czasopism, w tym również publikacje w językach czeskim i rosyjskim, a sporadycznie również np. w ukraińskim i węgierskim. Do roku 1990 kilka razy w tygodniu emitowane były audycje podziemnego radia SW. W sprawnym działaniu SW pomagała własna grupa kontrwywiadu, która wspierała również inne podziemne ugrupowania. Ugrupowanie Morawieckiego miało swoje oddziały w głównych miastach Polski (przede wszystkim w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Warszawie), tam też organizowało lub współorganizowało masowe wystąpienia uliczne.

W listopadzie 1987 r. najbardziej ścigany w Polsce człowiek został aresztowany, nie zakłóciło to jednak działalności dobrze zorganizowanej SW. Pół roku później Morawiecki został podstępnie deportowany na Zachód. Dwie podjęte natychmiast próby powrotu nie powiodły się, Morawiecki odbył więc polityczną podróż po świecie, odwiedzając Francję, Włochy, Wielką Brytanię i USA. Spotykał się z politykami i z polską emigracją, przedstawiając swoją i SW wizję niepodległej Polski i upadku komunizmu. W sierpniu 1988 konspiracyjnie wrócił do Polski i do podziemia. Był otwartym przeciwnikiem Okrągłego Stołu i zawierania umów z przedstawicielami upadającego reżimu. Wydział Wschodni SW bardzo aktywnie w tym czasie wspierał wolnościowe ruchy Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Gruzji, Armenii, ale i Rosji.

Był zawsze i jest politykiem o czystych rękach i stojącym po stronie prawdy.

W 1990 r. Morawiecki, wychodząc z podziemia, powołał jawną Partię Wolności. Jej przedstawiciele byli radnymi miasta Wrocławia.

Kornel Morawiecki kilkakrotnie, bez powodzenia, kandydował w wyborach do Parlamentu i na Prezydenta RP. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

Jest redaktorem naczelnym dwutygodnika „Obywatelska”.

Odznaczony w 1988 r. przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Solidarności Walczącej.

Jest ojcem pięciorga dzieci, ma dziewięcioro wnucząt i jednego prawnuka.dr Kornel Morawiecki
Marszałek senior Sejmu III RP oraz poseł VIII kadencji
Słowo wstępne © Jaan Onim / ITP
Ilustracje i biografia © Kukiz'15 Wrocław / www.kornel.wroclaw.pl
Wideo: © WiS TV / www.youtube.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2