UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2

OSTRZEŻENIE: NASZA WITRYNA JEST NIEPOPRAWNA POLITYCZNIE I WYRAŻA BEZMIERNĄ POGARDĘ DLA ANTYPOLSKICH ŚCIERW ORAZ WSZELKIEJ MAŚCI LEWACKIEJ DZICZY I INNYCH DEWIANTÓW.

Kolejna niegodziwość platfusiatego prezydencika miasta

Oświadczenie w sprawie zakłócenia uroczystości 60-lecia Poznańskiego Czerwca 1956 opublikowane przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu:

W tym roku przypadła 60. rocznica wielkiego wolnościowego zrywu poznańskich robotników, którzy w czasie bardzo represyjnego i opresyjnego okresu stalinowskiej dyktatury w Polsce zaprotestowali przeciw nieludzkim warunkom bytowania i pracy, poniżania ludzkiej godności, kłamstwa i fałszu w polskim życiu publicznym i politycznym. Ten bunt robotniczy wymagał wielkiej determinacji i odwagi. Został brutalnie i krwawo stłumiony: zginęło prawie 60 osób, blisko tysiąc zostało rannych, setki zostało skazanych, a prześladowania uczestników trwały do 1989 roku. Dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski pamięć o tych ofiarach jest trwała i głęboka, a kolejne rocznice są obchodzone z wielką godnością i powagą. Tamten Czerwiec dla nas Poznaniaków to wielki powód do dumy i chwały.

Dotąd obchody tego dramatycznego powstania zawsze (poza latami osiemdziesiątymi) przebiegały w atmosferze odpowiadającej dramatyzmowi przywoływanych wydarzeń – godnie, spokojnie i refleksyjnie.

W tym roku stało się inaczej. Prezydent Poznania postanowił wykorzystać rocznicowe obchody Poznańskiego Czerwca 56 do bieżącej gry politycznej, do promowania KOD-u. Pod pozorem niezgody na treść Apelu pamięci, w którym od października 2015 roku w ramach nowej polityki historycznej zawsze jest przywoływana pamięć o osobach, które zginęły w służbie Ojczyzny w Smoleńsku – uniemożliwił udział asysty wojskowej podczas głównych uroczystości pod Pomnikiem Poznańskich Krzyży. Dodatkowo wywołując szkodliwe napięcie i podziały w społeczeństwie Poznania.

Bez uzgodnienia z innymi współorganizatorami uroczystości w ostatniej chwili zaprosił na główne uroczystości byłego Prezydenta Lecha Wałęsę, organizując przy tej okazji masową akcję protestacyjną tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Ci specjalnie zwołani “demokraci” zakłócali atmosferę uroczystości. Wznoszonymi okrzykami i podnoszonym tumultem próbowali zamienić podniosłą uroczystość dedykowaną odważnym bohaterom sprzed 60 lat – w polityczną demonstrację skierowaną przeciwko demokratycznie wybranym władzom Rzeczypospolitej: Prezydentowi i przedstawicielom rządu. Takie zachowanie nie wymagało odwagi – potrzebna była pogarda dla demokratycznego wyboru większości Polaków.

Poraża hipokryzja organizatorów tej akcji – przypomnijmy choćby tylko święte oburzenie dzisiejszych obrońców demokracji przeciwko zakłócaniu jednego z przemówień Władysława Bartoszewskiego po tym, jak prawicową część Polaków nazwał bydłem.

Poznaniacy, którzy przyszli uczcić pamięć swoich bohaterów sprzed 60 lat nie mieli nic wspólnego z tym zwiezionym i zorganizowanym tłumem dzisiejszych “obrońców demokracji”.

Panie Prezydencie, mieszkańcy Poznania mogą w części nie podzielać Pańskich poglądów, Pańskich działań jako Prezydenta Rzeczypospolitej – ale darzą Pana szacunkiem jako Osobę i Głowę państwa polskiego.

Rozumiemy, że może czuć się Pan rozgoryczony – przyjeżdża Pan uczcić Poznańskich Bohaterów sprzed 60 lat, a jest Pan potraktowany jak intruz. Nie przez Poznaniaków. Przez ludzi chorych z nienawiści do tego, co od wieków konstytuuje polską tożsamość narodową i polskie umiłowanie wolności, przez ludzi, którzy nie mogą zaakceptować demokratycznej woli narodu i tego, że zostali pozbawieni przywłaszczonych sobie przywilejów władzy.

Nie oni zdecydują o obliczu naszej Ojczyzny, także Poznania i Wielkopolski. Ich czas minął.

Oświadczenie podpisali:

Przewodniczący Zarządu AKO, prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Wiceprzewodniczący Zarządu AKO, prof. dr hab. Stefan Zawadzki
dr Zdzisław Habasiński
dr Tadeusz Zysk
mgr inż. Piotr Cieszyński
mgr Ewa Ciosek
dr hab. Elżbieta Czarniewska
prof. dr hab. Jacek Dabert
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
mgr Jan Martini
prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
prof. dr hab. Jan Paradysz
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
dr hab. Witold Tyborowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres


Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Poznań, 30 czerwca 2016
Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Łodzi, Toruniu i Warszawie:


W związku z opublikowanym w mediach Oświadczeniem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lacha Kaczyńskiego w Poznaniu potępiającym skandaliczną prowokację, zorganizowaną przez tzw. Komitet Obrony Demokracji przy okazji obchodów 60. rocznicy wielkiego wolnościowego zrywu poznańskich robotników w 1956 roku OŚWIADCZAMY, że solidaryzujemy się w pełni ze sformułowaną w Oświadczeniu oceną wydarzeń. To, co zorganizowali nierozumiejący – jak widać – niczego, organizatorzy z tzw. Komitetu Obrony Demokracji jest oburzające tym bardziej, że jak piszą Koledzy z Poznania: „Dotąd obchody tego dramatycznego powstania zawsze (poza latami osiemdziesiątymi) przebiegały w atmosferze odpowiadającej dramatyzmowi przywoływanych wydarzeń – godnie, spokojnie i refleksyjnie”.

Za Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
Przewodniczący, prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor,
Wiceprzewodniczący, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda,
Sekretarze: dr Mirosław Boruta, dr inż. Janusz Opiła, mgr inż. Andrzej Ossowski.
Za Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Łodzi
Przewodniczący, prof. dr hab. Michał Seweryński.
Za Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Toruniu
Przewodniczący, dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw.,
Wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Wojciech Polak.
Za Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel


Akademickie Kluby Obywatelskie
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Kraków, Łódź, Toruń, Warszawa, 30 czerwca 2016Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

UWAGA: PRZEGLĄDASZ STRONY ARCHIWALNE!
NASZ ZAWSZE AKTUALNY ADRES BIEŻĄCEJ STRONY TO:
tiny.cc/itp2